4 Sebab Mengapa FAM Tidak Patut Mengalah Dalam Isu Myanmar

FAM kelihatan seperti tidak sabar-sabar hendak mengangkat bendera putih sebaik sahaja tempoh 2 hari (48 jam) untuk menyerahkan surat pengesahan bantahan tamat. Namun begitu, apa yang ramai pihak terlepas pandang ialah perihal menghantar surat pengesahan bantahan dalam tempoh 2 hari itu, terletak di bawah Seksyen 58, Peraturan Piala Asia B-22.

Seksyen 58 bukanlah satu-satunya saluran untuk FAM membantah tindakan Myanmar menurunkan pemain lebih umur.

AFC, seperti yang termaktub dalam Seksyen 59 peraturan yang sama, sebenarnya menerima bidang kuasa Mahkamah Timbang Tara Sukan (Court of Arbitration for Sport – CAS). Menurut Section 59, AFC U-22 Asian Cup 2013 (Qualifiers) – Regulations [Seksyen 59, Piala Asia B-22 AFC 2013 (Kelayakan) – Peraturan]:

c) If no solution can be reached, or a formal appeal is envisaged, the issue shall be exclusively resolved under the auspices of the arbitration chamber set forth in the AFC Statutes, namely the Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne. The Code of Sports-related Arbitration of the CAS and all the relevant CAS Regulations shall apply. The language of arbitration is English.

(Jika tiada penyelesaian boleh dicapai, atau satu rayuan rasmi adalah dijangkakan, isu tersebut patut diputuskan secara eksklusif di bawah naungan badan timbang tara yang dinyatakan dalam Statut AFC, iaitu Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) yang beribu pejabat di Lausanne. Ini adalah tertakluk kepada penimbangtaraan oleh CAS yang berkaitan dengan Kod Sukan dan segala Peraturan CAS yang relevan. Bahasa penimbangtaraan ialah bahasa Inggeris.

Yuran mahkamah yang dikenakan untuk mendaftar kes kepada CAS ialah sebanyak 1,000 Franc Switzerland (RM3,249.89). [Seterusnya]

Advertisements

~ oleh Rimau XI di Julai 11, 2012.

 
%d bloggers like this: